Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Zivot škole

Kreativna škola 2010/2011

 

Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда

ИЗВЕШТАЈ о реализованим активностима

Школска 2010/2011. година

Назив активности:

Припрема рада за конкурс Креативне школе под називом „Вук Стефановић Караџић – носилац културне, књижевне и језичке револуције код Срба“.

Циљ:

Главни носилац свих активности била је професорка Гордана Новаковић.

Тема овогодишњег конкурса креативне школе била је „Размена искустава коришћењем информационих технологија“. Сама тема захтевала је увођење другачијег приступа настави, увођење иновација. Неке од њих су:

  1. Примена фејсбука у едукативне сврхе

(Овакав тип друштвене мреже омогућава нам формирање групе у оквиру које ученици имају могућност и слободу да изразе своје мишљење о свакој теми која се обрађује, да полемишу у оквиру дискусија са неистомишљеницима, да своје ставове аргументују и да на тај начин развијају критички дух, али и да уважавају туђе ставове, различита мишљења и воде културан дијалог/полилог у духу толеранције);

  1. Интернет у настави и учењу

(Интернет као извор информација представља додатну мотивацију ученика за самостално истраживање и подстиче развијање креативности и самосталности у освајању нових знања, чиме их оспособљавамо за перманентно учење);

  1. Примена програма типа Classroom Spy Professional или NetSupport School Professional

(Употребом ових програма наставник има могућност да на екрану свог рачунара види екран сваког свог ученика, да прати индивидуални рад, темпо, да асистира, тј. да се наставни процес у неким сегментима потпуно индивидуализује);

  1. Час ван учионице

(Промена окружења и наставних метода изузетно мобилишу ученичку пажњу, па је самим тим и повећана њихова умна активност и радозналост. Правим избором места одржавања часа, методе илустрације и демонстрирања користимо максимално. Учионица нас ограничава. У њој се користе аудио-визуелна наставна средства, док нам добро одабрано место обезбеђује и олфакторне, тактилне, па чак и густативне представе);

  1. Вршњачко учење

(Старо је колико и учење само, неизоставно присутно на сваком часу, али и ван њега. Једноставно, вршњачки утицај је изузетно важан фактор у психологији адолесцената, али се овакав начин учења недовољно користи као свесно планирана активност у наставном процесу. Овакав вид учења има изузетне мотивационе, социјалне и когнитивне ефекте. Ученици уче једни од других, они су активни у процесу учења, а наставник је ту да иницира, организује и прати њихов рад);

  1. Самостално креирање презентације, интерактивне вежбе, израда филма и креирање веб

странице.

Овакви подухвати имају за циљ савремену наставу, наставу по мери ученика данашњице.

Очекивани исходи:

Очекивани исход ових часова је ученик који поседује културу писмености и који је примењује у свим облицима писане комуникације. Мултимедијална писменост је део личне културе изражавања и самим тим подлеже истим правилима.

Ученик треба да схвати да је језик основно обележје националног идентитета једног народа и да га чувамо онолико колико поштујемо његова правила и колико их се придржавамо у свим видовима употребе језика.

Проширеним и продубљеним знањем о животу и делу Вука Стефановића Караџића ученик увиђа колико хаотично стање у језику утиче на његов опстанак и колико је и сам одговоран за то.

Повратак ученика књизи, љубав према њој и увиђање њене незаменљивости је свакако један од циљева оваквих часова.

Ученик који влада информатичком технологијом и који је способан да користи и сложене информатичке програме, је будући успешан савремени човек способан да се перманентно образује и надограђује, да прати вртоглави развој савремених технологија.

Носиоци активности: Горадана Новаковић, Драгана Француски и Нада Колаковић

Број укључених ученика: 26 Разред и одељење: II5

Кратак опис активности:

Наставни предмет: Српски језик и књижевност

Наставна тема: Вук Стефановић Караџић – носилац културне, књижевне и језичке револуције код Срба

Наставне јединице:

Српски језик и књижевност - четири часа:

први час: Описменимо палац и осталих девет прстију (обнављање и утврђивање наставног садржаја);

други час: Час у градској библиотеци (обнављање, утврђивање и обрада наставног садржаја);

трећи час: Вук Стефановић Караџић – носилац културне, књижевне и језичке револуције код Срба (обрада новог наставног садржаја);

четврти час: Вуково дело – наша ризница (систематизација и евалуација).

Тим наставника одабрао је наставне јединице које су најподесније за овакав начин рада, које су у складу са наставним планом и програмом и у којима је остварена корелација три наставна предмета: Српског језика и књижевности, Историје и Информатике. Наставнички тим је осмислио часове и урадио детаљне методичке припреме за њих, а такође и осмислио истраживачке задатке за ученике. Али, то је била само почетне замисао коју су ученици својим интересовањем и активношћу, својим учешћем у раду, довели на много виши ниво.

Ученици су својим идејама поставили себи изузетно високе захтеве, али су их сјајно обавили. То се може видети на веб страници нашег одељења. Поред припремних задатака, ови ученици су имали задатак да прокоментаришу свој рад и да одговарају на постављена питања осталих ученика и наставника. Њихово објашњење ће најбоље илустровати њихов рад:

Тим за израду квиза и веб дизајн сачињавају Милићев Ненад и Зорић Стефан. За креирање веб странице коришћен је DreamWeaver програм. Веб страница је креирана помоћу низа доста компликованих алгоритама које је написао Милићев Ненад. За сам дизајн тј. интерфејс веб странице задужен је Зорић Стефан. За обраду фотографија коришћених за израду веб странице коришћен је програм Adobe Photoshop CS5.
Тим за израду анимација и обраду видео материјала сачињавају Тепавац Никола и Драшко Марко.
За креирање анимација кориш
ћен је 3D Studio Max 9. За израду анимација коришћене су идеје читавог оделења II5, међутим само неколико идеја је изабрано од стране већине и комбиновано. Сам процес израде анимација је био изузетно временски захтеван. Комбиновањем својих сазнања како из Српског језика и књижевности тако и из анимирања, Никола и Марко су успешно уз тимски рад остварили очекивани изглед анимиране презентације. Израда анимираног документарног филма о Вуку С. Караџићу се састојала из 3 целине. Прва целинa је била израда видеа у 3DS Max. Друга целина је обухватала обраду тонског записа. Трећа целина је обухватала комбиновање видео и аудио материјала. За обраду видео материјала коришћен је Cyberlink Power Director 8.0, а за тонску обраду CoolEditPro 2.0
Тимове је састављао разред II5, по чијем су мишљену изабрани најбољи ученици.

 

 
Свети Јован Шангајски
Anketa
Zašto volim GIMNAZIJU:
 
Ko je na vezi !
Imamo 13 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 1093968