Језик, медији и култура

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

 

  • разликуј успешан од  неуспешног јавног наступа;
  • препознај говор тела у јавним наступима;
  • разматрај јавни наступ са становишта утицаја који говорник жели да постигне;
  • препознај елементе манипулације у јавном наступу и критички се према њима постављај -демонстрирај правила успешног јавног наступа

 

Наши ученици су демонстрирали правила успешног јавног наступа у оквиру УНЕСКО кампа у школи. Припремили су две интерактивне радионице где су представили Италију и Француску (културу, уметност…)