Уџбеници четврти разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Љ. Николић, Б. Милић – Читанка за 4. разред  средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2014. Граматика, Klett
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

природно-математички смер:

’’New Headway Upper-Intermediate, fourth edition’’ Liz and John Soars, Oxford University Press, 2014

друштвено-језички смер:

’’New Headway Advanced, third edition’’ Liz and John Soars, Oxford University Press, 2003

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Educational Centre: Espresso ragazzi 3 (Euridice Orlandino, Maria Bali, Luciana Ziglio 650-02-00166/2017-030od 19.01.2018. (уџбеник за две године са радном свеском)
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 3 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова, Клетт
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le Nouveau Taxi 3, француски језик за трећи и четврти разред средње школе Robert Menand Anne-Marie Johnson 650-02-74/2012-06 од 26.9.2012.
СОЦИОЛОГИЈА Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средње стручне школе, Владимир Вулетић, ИК КЛЕТТ, Београд, 2012
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средње стручне школе, Милан Гачановић, ИК КЛЕТТ, Београд, 2013.
ФИЛОЗОФИЈА Друштвено – језички смер Филозофија за 4. разред гимназије и стручне школе, М. Савић, В. Н. Цветковић, Н. Цекић, ЈП Завод ѕа уџбенике, Београд, 2001. Природно – математички смер и информатички Филозофија уџбеник за 4. разред гимназије и четворогодишње средње стручне школе, Милош Јеремић, Клетт, Београд, 2014.
ИСТОРИЈА

Четврти разред– друштвено-језички смер:

– Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за III разред природно- математичког смера и за IV разред гимназије општег и друштвено- језичког смера

Завод за уџбенике
БИОЛОГИЈА Природно – математички смер Биологија за гимназију природно – математичког смера и пољопривредну школу: пољопривредни техничар, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике Општи смер Биологија за гимназију општег смера, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА Математика за 4. разред, Обрадовић и Георгијевић, Завод за уџбенике Математика 4 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг
ФИЗИКА
  1. Наташа Чалуковић, Физика 4 – Уџбеник за четврти разред гимназије, Круг Београд
  2. Наташа Чалуковић, Физика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназије, Круг, Београд
  3. Милан Димитријевић, Александар Томић, Астрономија – Уџбеник за четврти разред гимназије,Завод за уџбенике, Београд
 
ХЕМИЈА Хемија за четврти разред гимназије, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1993.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Вуковић Душа, Ђуришић Мијодраг, Матковић Станка, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
МУЗИЧКА КУЛТУРА Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура IV, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2017.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
  1. Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 4, udžbenik za četvrtu godinu gimnazija društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett