Уџбеници четврти разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Љ. Николић, Б. Милић – Читанка за 4. разред  средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2014. Ж. Станојчић, Љ. Поповић – Граматика српскога језика, уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3. и 4. разред природно-математички, информатички и општи смер
Headway upper-intermediate, 4.издање (2014. година)
Аутори: Лиз и Џон Сорз
Издавач: Оксфорд јуниверсити прес
Компоненте потребне за ученике: уџбеник са приложеним ди-ви-дијем и радна свеска са приложеним компакт-диском;
4. разред – друштвено-језички смер
Headway advanced, 3.издање (2003. година)
Аутори: Лиз и Џон Сорз
Издавач: Оксфорд јуниверсити прес
Компоненте потребне за ученике: уџбеник и радна свеска
 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 3 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова, Клетт
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le Nouveau Taxi 3, француски језик за трећи и четврти разред средње школе Robert Menand Anne-Marie Johnson 650-02-74/2012-06 од 26.9.2012.
СОЦИОЛОГИЈА Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средње стручне школе, Владимир Вулетић, ИК КЛЕТТ, Београд, 2012
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средње стручне школе, Милан Гачановић, ИК КЛЕТТ, Београд, 2013.
ФИЛОЗОФИЈА Друштвено – језички смер Филозофија за 4. разред гимназије и стручне школе, М. Савић, В. Н. Цветковић, Н. Цекић, ЈП Завод ѕа уџбенике, Београд, 2001. Природно – математички смер и информатички Филозофија уџбеник за 4. разред гимназије и четворогодишње средње стручне школе, Милош Јеремић, Клетт, Београд, 2014.
ИСТОРИЈА Историја за трећи разред природно – математичког смера и четврти разред  друштвено – језичког смера, Завод за уџбенике
БИОЛОГИЈА Природно – математички смер Биологија за гимназију природно – математичког смера и пољопривредну школу: пољопривредни техничар, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике Општи смер Биологија за гимназију општег смера, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА Математика за 4. разред, Обрадовић и Георгијевић, Завод за уџбенике Математика 4 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг
ФИЗИКА Друштвено – језички смер Физика за четврти     разред гимназије друштвено – језичког смера, М. Распоповић, Д. Капор, М Шкрињар Природно – математички смер Физика за четврти разред гимназије природно – математичког смера, Н. Чалуковић Збирка задатака и тестова из физике за IVразред гимназије, Н. Чалуковић, Астрономија – уџбеник за ученике IVразреда гимназије, А Томић, М. Димитријевић
ХЕМИЈА Хемија за четврти разред гимназије, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1993.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Вуковић Душа, Ђуришић Мијодраг, Матковић Станка, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
МУЗИЧКА КУЛТУРА Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура IV, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2017.

ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић и Бранка Гостовић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.