Уџбеници трећи разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Љ. Николић, Б. Милић – Читанка за 3. разред  средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2013. Ж. Станојчић, Љ. Поповић – Граматика српскога језика, уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2. и 3. разред – друштвено-језички смер, 3. и 4. разред природно-математички, информатички и општи смер
Headway upper-intermediate, 4.издање (2014. година)
Аутори: Лиз и Џон Сорз
Издавач: Оксфорд јуниверсити прес
Компоненте потребне за ученике: уџбеник са приложеним ди-ви-дијем и радна свеска са приложеним компакт-диском;
 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt2 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ђаиковска и Олга Вомачкова, Клетт
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le Nouveau Taxi 3, француски језик за трећи и четврти разред средње школе Robert Menand Anne-Marie Johnson 650-02-74/2012-06 од 26.9.2012.
ФИЛОЗОФИЈА Логика за 3. разред гимназије и правно – биротехничку школу, Михаило Марковић, ЈП Ѕавод ѕа уџбенике, Београд, 1992.
ИСТОРИЈА Друштвено – језички смер Историја за трећи разред гимназије друштвено – језичког смера, Бонџић Драгомир и Николић Коста, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички смер Историја за трећи разред гимназије природно – математичког, Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић, ЈП Завод за уџбенике
ГЕОГРАФИЈА Уџбеник за трећи разред гимназије, Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, Клетт, Београд
БИОЛОГИЈА Друштвено – језички смер Биологија за гимназију друштвено – језичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Драгана Цветковић, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички смер Биологија за гимназију природно – математичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Радомир Коњевић, ЈП Завод за уџбенике Општи смер и информатички Биологија за трећи разред општег смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА Математика за 3. разред, Јован Кечкић, Завод за уџбенике Математика 3 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг
ФИЗИКА Друштвено – језички смер Физика за трећи разред гимназије друштвено – језичког смера, М. Распоповић, М. Шетрајчић Збирка задатака из физике III разред гимназије, Н. Каделбург, К. Поповић Природно – математички смер Физика за трећи разред гимназије природно – математичког смера, М. Распоповић, С. Божин, Е. Даниловић ил и Н. Каделбург, К. Поповић или Д. Белић, М. Радојевић Збирка задатака и тестова из физике за III разред гимназије, Н. Каделбург, К. Поповић или Збирка задатака из физике за III разред гимназије, Н. Чалуковић, Н. Каделбург, К. Панић Информатички смер Физика за трећи разред гимназије друштвено – језичког смера, М. Распоповић, М. Шетрајчић Збирка задатака из физике III разред гимназије Н. Каделбург, К. Поповић
ХЕМИЈА Природно – математички, општи и информатички смер Органска хемија за трећи разред гимназије природно – математичког и општег смера, Татјана Недељковић, Логос 2015. Београд Природно – математички смер Хемијски практикум за трећи разред гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1989.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за 3. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, 2010. Мала школа програмирања, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура III, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић и Бранка Гостовић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.