Уџбеници трећи разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Љ. Николић, Б. Милић – Читанка за 3. разред  средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2013. Граматика, Klett
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Трећи разред, сви смерови:

’’New Headway Upper-Intermediate, fourth edition’’ Liz and John Soars, Oxford University Press, 2014

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Tрећи и четврти разред (седма и осма година учења): Educational Centre: Espresso ragazzi 3 (Euridice Orlandino, Maria Bali, Luciana Ziglio 650-02-00166/2017-030od 19.01.2018.  (уџбеник за две године са радном свеском)
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt2 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ђаиковска и Олга Вомачкова, Клетт
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le Nouveau Taxi 3, француски језик за трећи и четврти разред средње школе Robert Menand Anne-Marie Johnson 650-02-74/2012-06 од 26.9.2012.
ФИЛОЗОФИЈА Логика за 3. разред гимназије и правно – биротехничку школу, Михаило Марковић, ЈП Ѕавод ѕа уџбенике, Београд, 1992.
ИСТОРИЈА

Трећи разред– друштвено- језички смер:

– Драгомир Бонџић, Коста Николић, Историја за III разредгимназије општег и друштвено-језичког смера

ЈП Завод за уџбенике

Трећи разред– природно-математички смер:

– Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за III разред природно- математичког смера и за IV разред гимназије општег и друштвено- језичког смера

( може да га користи и информатички смер- II разред)

ЈП Завод за уџбенике
ГЕОГРАФИЈА

ГЕОГРАФИЈА ЗА  III РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Аутори: Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

Издавач:  Klett, Београд
БИОЛОГИЈА Друштвено – језички смер Биологија за гимназију друштвено – језичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Драгана Цветковић, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички смер Биологија за гимназију природно – математичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Радомир Коњевић, ЈП Завод за уџбенике Општи смер и информатички Биологија за трећи разред општег смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА Математика за 3. разред, Јован Кечкић, Завод за уџбенике Математика 3 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг
ФИЗИКА
  1. Наташа Каделбург, Коста Панић, Физика 3 – Уџбеник за трећи разред гимназије, Круг, Београд
  2. Наташа Каделбург, Коста Панић, Физика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназије, Круг, Београд
   
ХЕМИЈА Природно – математички, општи и информатички смер Органска хемија за трећи разред гимназије природно – математичког и општег смера, Татјана Недељковић, Логос 2015. Београд Природно – математички смер Хемијски практикум за трећи разред гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1989.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за 3. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, 2010. Мала школа програмирања, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура III, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
  1. Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 3, udžbenik za treću godinu gimnazija društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett