Уџбеници први разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ „ЕДУКА“, Читанка и граматика уџбенички комплет за  први разред гимназија и средњих стручних школа, Ана Стишовић Миловановић, Оливера Радуловић, Вукосава Живковић, Душка Кликовац, Љиљана Николић, 650-02-427/2018-03 од 11.03.2019.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
  1. разред гимназије: Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић: Латински језик за I разред гимназије,Завод за уџбенике, Београд,2003.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Енглески језик, први разред: Focus 2 уџбеник за први разред гимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик ), радна свеска и приручник, Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, “АКРОНОЛО” д.о.о.
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Educational Centre: Espresso ragazzi 2 (Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo) 650-02-00165/2017-030 od 19.01.2018. (уџбеник за две године са радном свеском)
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 1 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Клетт
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le nouveau Taxi 1, француски језик за први  разред средње школе Gay Capelle, Robert Menand 650-02-245/2014-06 од 17.11.2014.
ИСТОРИЈА Први разред– сви смерови:

– Татјана Катић, Душан Илијин, Историја са одабраним историјским изворима за I разред гимназије свих смерова ( у припреми нови програм)

ЈП Завод за уџбенике, Београд

ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Аутори: Рајко Голић, Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић,

Издавач: Нови Логос, 1 издање 2019, Београд

БИОЛОГИЈА Биологија за гимназију и пољопривредну школу, Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА Математика 1, Небојша Икодиновић, Клет/ Математика 1 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг
ФИЗИКА JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКE“, Физика – за први  разред гимназије, Милан О. Распоповић, 650-02-411/2018-03 од  27.03.2019.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКE“, Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред гимназије,

Бранислав Цветковић

Милан О. Распоповић,

650-02-412/2018-03 од

27.03.2019.

ХЕМИЈА ХЕМИЈА ЗА I РАЗРЕД  ГИМНАЗИЈЕ

Аутор: Татјана Недељковић

Издавач: Нови Логос, 2019, Београд/ Природно – математички смер Општа хемија за први разред гимназије, Драгица Тривић, Милош Милчић, Клетт Збирка задатака са лабораторијским вежбама, Драгица Тривић, Милош Милчић, Клетт

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе, Никола Клем, Завод за уџбенике, Београд, Информатички азбучник, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, ауторски репринт, 2008. Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Први разред Друштвено-језички смер Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура I, уџбеник за први разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015

Први разред Природно-математички смер Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура I, уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
  1. Marina Čudov, Likovna kultura 1, udžbenik za prvu godinu gimnazije društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett
  2. Marina Čudov, Likovna kultura 1, udžbenik za prvi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, Klett