Уџбеници први разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Миодраг Павловић – Читанка за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Бгд, 2014. Босиљка Милић, Катарина Вучић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I разред гимназија и средњих стручних школа, ЈП “Завод за уџбенике” Весна Ломпар – Граматика за први разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Бгд, 2014.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК Уџбеник за 1. разред гимназије, М. Пакиж, Д. Димитријевић, Латински језик 1, Завод за уџбенике, Београд (2004 – 2009.)  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Headway intermediate, 4.издање (2012. година)
Аутори: Лиз и Џон Сорз
Издавач: Оксфорд јуниверсити прес
Компоненте потребне за ученике: уџбеник са приложеним ди-ви-дијем и радна свеска са приложеним компакт-диском
 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 1 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Клетт
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le nouveau Taxi 1, француски језик за први  разред средње школе Gay Capelle, Robert Menand 650-02-245/2014-06 од 17.11.2014.
ИСТОРИЈА Историја за први разред гимназије, Татјана Катић и Душан Илијин, ЈП Завод за уџбенике, Београд
ГЕОГРАФИЈА Уџбеник за први разред гимназије, Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, Клетт, Београд
БИОЛОГИЈА Биологија за гимназију и пољопривредну школу, Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА Математика 1, Небојша Икодиновић, Клет Математика 1 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг
ФИЗИКА Друштвено – језички и општи смер Физика за први разред гимназије, Н. Чалуковић или М. Распоповић Физика 1 Збирка задатака за први разред гимназије, Н. Чалуковић Природно – математички смер Физика за први разред гимназије, Н. Чалуковић или М. Распоповић или Љ. Ристовски Физика 1 Збирка задатака за први разред гимназије, Н. Чалуковић
ХЕМИЈА Друштвено – језички смер Општа хемија за први разред гимназије, Драгица Тривић, Милош Милчић, Клетт Збирка задатака са лабораторијским вежбама, Драгица Тривић, Милош Милчић, Клетт Природно – математички смер Општа хемија за први разред гимназије, Драгица Тривић, Милош Милчић, Клетт Збирка задатака са лабораторијским вежбама, Драгица Тривић, Милош Милчић, Клетт
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе, Никола Клем, Завод за уџбенике, Београд, Информатички азбучник, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, ауторски репринт, 2008. Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Први разред Друштвено-језички смер Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура I, уџбеник за први разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015

Први разред Природно-математички смер Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура I, уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Друштвено – језички смер Ликовна култура уџбеник за први разред гимназије друштвено – језичког смера и специјализовано – филолошка одељења, Марина Чудов, Клетт, 2015. Природно – математички смер и општи тип Ликовна култура уџбеник за први разред гимназије природно – математичког смера и општег типа, Марина Чудов, Клетт, 2015.