Уџбеници други разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Група аутора,  Читанка за 2. разред гимназија, Завод за уџбенике Весна Ломпар, Александра Антић – Граматика за други разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Бгд, 2014.  
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

2. разред гимназије: Marjanca Pakiž, Tanja Kiselički Vaš, Milica Kisić: Latinski jezik za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
New Headway Intermediate Student’s Book, fourth edition, Liz and John Soars , Oxford University Press
 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Educational Centre: Espresso ragazzi 2 (Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo) 650-02-00165/2017-030 od 19.01.2018. (уџбеник за две године са радном свеском)  
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 1 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Клетт Direkt2 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ђаиковска и Олга Вомачкова, Клетт  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le Nouveau Taxi 2, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.  
ПСИХОЛОГИЈА Биљана Апостоловић Милојевић, уџбеник за други разред гимназије, LOGOS, 2012.   
ИСТОРИЈА

Други разред– друштвено језички смер:- Катарина Митровић, Историја за II разред гимназије општег и друштвено- језичког смера

Други разред– природно-математички смер:- Сима Ћирковић,  Историја за гимназију природно-математичког смера

ЈП Завод за уџбенике

( чекају се нови уџбеници за нови програм)

   
ГЕОГРАФИЈА

ГЕОГРАФИЈА ЗА  II РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Аутори: Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

Издавач:  Klett, Београд
 
БИОЛОГИЈА Друштвено – језички смер Биологија за гимназију друштвено – језичког смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички и општи смер Биологија за гимназију природно – математичког смера и за пољопривредног техничара, Бригита Петров, Милош Калезић, ЈП Завод за уџбенике Општи смер Биологија за гимназију општег смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА Математика 2, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић и Сузана  Алексић,  Клет Математика 2 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг  
ФИЗИКА
  1. Наташа Чалуковић, Физика 2 – Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Круг, Београд
  2. Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд

Рачунарски смер (ИТ)

  1. Наташа Чалуковић, Физика 2 – Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Круг, Београд
  2. Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд
   
ХЕМИЈА Уџбеник није одабран пошто се чека план и програм рада хемије за други разред    
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика за други разред гимназије,

Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин

650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.

„KLETT”

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА Други разред Друштвено-језички смер Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура II, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015. Други разред Природно-математички смер Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013.  
ЛИКОВНА КУЛТУРА
  1. Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 2, udžbenik za drugu godinu gimnazija društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett
  2. Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 2, udžbenik za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, Klett
.