Уџбеници други разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Група аутора,  Читанка за 2. разред гимназија, Завод за уџбенике

Весна Ломпар, Александра Антић – Граматика за други разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Бгд, 2014.

   
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

2. разред гимназије: Marjanca Pakiž, Tanja Kiselički Vaš, Milica Kisić: Latinski jezik za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
New Headway Intermediate Student’s Book, fourth edition, Liz and John Soars , Oxford University Press
 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Educational Centre: Espresso ragazzi 2 (Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo) 650-02-00165/2017-030 od 19.01.2018. (уџбеник за две године са радном свеском)  
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Direkt 1 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Клетт

Direkt2 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ђаиковска и Олга Вомачкова, Клетт

   
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le Nouveau Taxi 2, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.  
ПСИХОЛОГИЈА
ПСИХОЛОГИЈА „ЕДУКА“ Психологија за 2. раз. гимназије и 2 и 3 раз. подручја рада економија, право и админис. Зоран Павловић,
Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић, Зорана Јолић Марјановић 650-02-349/2018-03 од 18.03.2019.
 
ИСТОРИЈА

Други разред– друштвено језички смер:- Катарина Митровић, Историја за II разред гимназије општег и друштвено- језичког смера

Други разред– природно-математички смер:- Сима Ћирковић,  Историја за гимназију природно-математичког смера

ЈП Завод за уџбенике

( чекају се нови уџбеници за нови програм)

   
ГЕОГРАФИЈА

ГЕОГРАФИЈА ЗА  II РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Аутори: Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

Издавач:  Klett, Београд
 
БИОЛОГИЈА

Друштвено – језички смер Биологија за гимназију друштвено – језичког смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике

Природно – математички и општи смер Биологија за гимназију природно – математичког смера и за пољопривредног техничара, Бригита Петров, Милош Калезић, ЈП Завод за уџбенике

   
МАТЕМАТИКА

Математика 2, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић и Сузана  Алексић,  Клет

Математика 2 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг

   
ФИЗИКА

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКE“

 

Физика 2 уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за други разред средњих медицинских школа

 

Милан Распоповић,

Татјана Бобић

Рачунарски смер (ИТ)

  1. Наташа Чалуковић, Физика 2 – Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Круг, Београд
  2. Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд

650-02-388/2018-03 од 28.03.2019.

 

   
ХЕМИЈА Уџбеник није одабран пошто се чека план и програм рада хемије за други разред    
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

Информатика за други разред гимназије,

Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин

650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.

„KLETT”

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА

Други разред Друштвено-језички смер: Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, 2013. или Музичка култура II, уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2014.

Други разред Природно-математички смер: Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура II, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера или општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2017.

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
  1. Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 2, udžbenik za drugu godinu gimnazija društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett
  2. Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 2, udžbenik za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, Klett
.