Уџбеници други разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Миодраг Павловић – Читанка за 2. разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Бгд, 2014. Весна Ломпар, Александра Антић – Граматика за други разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Бгд, 2014.  
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК M.Pakiž,T.Kiselički Vaš,M.Kisić: Latinski jezik za gimnazije, 2.godina učenja cena sa PDV – om 556,60 din. Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Ovo je jedina ponuda u katalogu udžbenika.Ovaj udžbenik je vrlo ambiciozno napisan,ima duge tekstove, koji nisu baš najprilagođeniji nastavnoj jedinici koja se obrađuje, zadaci za vežbanje su monotoni ( samo prevođenje).  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2. и 3. разред – друштвено-језички смер, 3. и 4. разред природно-математички, информатички и општи смер
Headway upper-intermediate, 4.издање (2014. година)
Аутори: Лиз и Џон Сорз
Издавач: Оксфорд јуниверсити прес
Компоненте потребне за ученике: уџбеник са приложеним ди-ви-дијем и радна свеска са приложеним компакт-диском;
 
 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni  
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 1 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Клетт Direkt2 – Ђорђе Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ђаиковска и Олга Вомачкова, Клетт  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК „DATA STATUS” Le Nouveau Taxi 2, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.  
ПСИХОЛОГИЈА Психологија, уџбеник за други разред гимназије и 2. и 3. разред средње стручне школе, Биљана Милојевић Апостоловић, Логос, 2012.  
ИСТОРИЈА Друштвено – језички смер Историја за други разред гимназије друштвено – језичког смера, Смиља Марјановић – Душанић и Марко Шујица, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички смер Историја за други разред гимназије природно -математичког, Биљана Крстић и Александар Крстић, ЈП Завод за уџбенике  
ГЕОГРАФИЈА Уџбеник за други разред гимназије, Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, Клетт, Београд  
БИОЛОГИЈА Друштвено – језички смер Биологија за гимназију друштвено – језичког смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички и општи смер Биологија за гимназију природно – математичког смера и за пољопривредног техничара, Бригита Петров, Милош Калезић, ЈП Завод за уџбенике Општи смер Биологија за гимназију општег смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА Математика 2, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић и Сузана  Алексић,  Клет Математика 2 Збирка задатака, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг  
ФИЗИКА Друштвено – језички смер Физика за други разред гимназије друштвено – језичког смера, М. Распоповић, М. Шетрајчић Збирка задатака из физике II разред гимназије, Н. Каделбург Природно – математички смер Физика за други разред гимназије природно – математичког смера, М. Распоповић, С. Божин, Е. Даниловић Збирка задатака из физике II разред гимназије, Н. Каделбург, К. Панић Информатички смер Физика за други разред гимназије друштвено – језичког смера, М. Распоповић, М. Шетрајчић Збирка задатака из физике II разред гимназије, Н. Каделбург  
ХЕМИЈА Друштвено – језички смер Органска хемија за II, III, IV разред средње школе, Владимир Павловић, Раде Марковић, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Научна књига, Београд, 1991. Природно – математички смер   Хемијски практикум за други разред гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1992. Неорганска хемија за други разред гимназије природно – математичког смера и општег смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке – Снежана Рајић, Завод за уџбенике, Београд  
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика, Никола Клем, Завод за издавање уџбеника, Београд  
МУЗИЧКА КУЛТУРА Други разред Друштвено-језички смер Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура II, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015. Други разред Природно-математички смер Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013.  
ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић и Бранка Гостовић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.