Стручна већа

Стручно веће ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Председник: Александар Митревски

1.Васа Микалачки

2. Александар Мишковић

3. Милан Бубуљ

4. Илија Родић

5. Александар Митревски

6. Јелена Цигановић

Стручно веће професора СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Председник: Драгана Бурсаћ – Иветић

1. Драгана Бурсаћ – Иветић

2. Александра Боровац

3. Маја Радловић

4. Биљана Репашић

5 Станимирка Јанков

6. Вујовић Бранислава

7. Зубанов Жана

Стручно веће професора ФИЛОЗОФИЈЕ, ПСИХОЛОГИЈЕ, СОЦИОЛОГИЈЕ, УСТАВА И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

Председник: Божана Карановић

1. Божана Карановић

2. Сања Мракић

3. Миљана Китановић

4. Ибојка Тот

5. Наташа Игаз

6. Бранислав Јесић

7. Марија Тешић

Стручно веће професора СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ и ИСТОРИЈЕ

Председник: Данијела Мандић

1. Дубравка Војводић

2. Вера Бајић

3. Саша Козић

4. Милан Чубрило

5. Драгана Француски

6. Ивана Богосав

7. Мунћан Јелена

Стручно веће професора БИОЛОГИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ХЕМИЈЕ

Председник:

Наташа Игаз

 1. Весна Лагумџија
 2. Кленанц Емила
 3. Кристина Гаврилов
 4. Јасна Томашев
 5. Милана Тифенбах
 6. Наташа Игаз
 7. Михајловић Јелена
 8. Пењин Бојана
 9. Абрамовић Милица

Стручно веће професора МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ и РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ

Председник:

Снежана Замуровић

 1. Живко Јовановски
 2. Драган Иветић
 3. Марко Станковић
 4. Снежана Совиљ
 5. Нада Колаковић
 6. Љубомир Замуровић
 7. мр Снежана Замуровић
 8. Милан Толмач
 9. Фахрудин Халиловић
 10. Александра Трифунац
 11. Данијела Радловић Чубрило