Страни језици

У нашој школи изучавају се четири страна језика: енглески, немачки, италијански и латински језик.

Ученици уз помоћ професора – ментора постижу изузетне резултате на такмичењима, смотрама и учествују на великом броју конкурса.