Појединац, група и друштво

ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО                                                                         

 

Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

Овим изборним програмом предвиђена су два модула:

  1. ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА и

“Нека живи нација. Али нација народног права, а не неколицине повлаштених људи. А када народ буде водио нацију, она неће бити ни потребна, јер народи се никад не сукобљују, већ њихови управљачи.” (На цести) Иван Софта

  1. УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ

Угроженост самог материјалног и психичког опстанка принуђава људе да побегну од самоће, која је могла за њих да представља и нешто позитивно, и то: или конформизам лажног уклапања у колектив, или је бекство од себе и самоће изведено у ону врсту делимичне или потпуне усамљености у којој се лако постаје плен разних телесних или душевних болести.

Владета Јеротић

Ученици су на занимљив начин обрађивали наведене теме путем радионица, пројектне наставе, истраживачких радова,  филмова, фотографија …

Слике говоре више од хиљаду речи.