Отворена врата

Индивидуални разговори са школским психологом сваког радног дана и у преподневној смени од 8. до 14.00 часова, а у поподневној смени од 14. до 20.00 часова

Распоред индивидуалних посета наставницима:

Српски језик и књижевност:

1. Бајић Вера – уторак 5. час

2. Војводић Дубравка – петак 5. час

3. Мунћан Јелена – понедељак 3. час

4. Мирков Божана – четвртак 6. час

Енглески језик:

1. Александра Боровац – понедељак 3. час

2. Драгана Бурсаћ Иветић – уторак 6. час

3. Бранислава Вујовић – уторак 6. час

Немачки језик:
1. Репашић Биљана – среда 3. час

2. Зубанов Жана – среда 2. час

Италијански језик:
1. Радловић Маја – среда 4. час

Латински језик:
1. Јанков Станимирка – среда 5. час

Социологија, Устав и права грађана:
1. Тот Ибојка – уторак 4. час

Психологија:
1. Мракић Сања – понедељак 2. час

Филозофија:
1. Карановић Божана – среда 6. час

Историја:
1. Богосав Ивана – петак 3. час
2. Француски Драгана – петак 4. час
3. Чубрило Милан –четвртак 5. час

Географија:
1. Томашев Јасна – уторак 5. час
2. Голијан Кристина – четвртак 4. час

Биологија:
1. Лагумџија Весна – понедељак 7. час
2. Кленанц Емила – уторак 3. час
3. Михајловић Јелена – уторак 5. час

4. Пењин Бојана – четвртак 4. час

Математика:
1. Јовановски Живко – четвртак 3. час
2. Совиљ Снежана – четвртак 7. час
3. Иветић Драган – петак 3. час

4. Халиловић Фахрудин – уторак 7. час

Физика:
1. Станковић Марко – уторак 6. час
2. Толмач Милан – петак 5. час
3. Трифунац Александра – понедељак 6. час

4. Чубрило Данијела – петак 5. час

Хемија:
1. Tифенбах Милана – понедељак 5. час
2. Игаз Наташа – понедељак 4. час

3. Абрамовић Милица – уторак 6. час

Рачунарство и информатика:
1. Замуровић Снежана – петак 4. час
2. Колаковић Нада – уторак 3. час
3. Љубомир Замуровић – среда 4. час

Музичка култура:
1. Митревски Александар – четвртак 5. час

Ликовна култура:
1. Цигановић Јелена – понедељак 4. час

Физичко васпитање:
1. Мишковић Александар – уторак 3. час
2. Бубуљ Милан – среда 3. час
3. Микалачки Васа – среда 4. час
4. Родић Илија – понедељак 6. час

Грађанско васпитање:
1. Тот Ибојка – уторак 4. час

2. Мракић Сања – понедељак 2. час
3. Карановић Божана – среда 6. час
4. Цигановић Јелена – понедељак 4. час

5. Марија Тешић – уторак 6. час

6. Родић Илија – понедељак 6. час

7. Јанков Емилија – уторак 7. час

Верска настава:
1. Јесић Бранислав – уторак 2. час