Одбрана и заштита за ученике четвртог разреда гимназије

У понедељак 11.2.2019. ученици завршног разреда Гимназије присуствовали су предавању на тему Одбране и заштите грађанства. Предавање је одржано у ЦСУ Кикинда, обухватило је кратку обуку из одбране и цивилне заштите.Предавач је био представник Министарства одбране мајор Душан Јованић. Два часа посвећена су одбрани, цивилној заштити и реаговању у току природних катастрофа и елементарних непогода. На крају сваке теме ученици су активно учествовали у дискусији.