Наши ученици добили ДСД дипломе

Након испита за ДСД језичку диплому, који је одржан током марта и априла 2019. год, коначно су у септембру стигле и дипломе. Дипломе су додељене 24.09.2019. у кабинету за немачки језик, где се комплетан испит и одвијао. Са поносом можемо рећи да су наши ученици постигли јако добар успех: 13 ученика је добило диплому Б1 нивоа, а 5 ученика дипломе за ниво А2.
ДСД диплома (DeutschesSprachdiplom) је диплома о постигнутом нивоу знања
немачког језика која, у овом случају, одговара нивоу Б1 Заједничког европског
оквира и призната је на немачком говорном подручју као званични доказ о
познавању немачког језика.
Ученици су се спремали за полагање овог испита током све четити године
школовања под менторством професорке немачког језика – Биљане Репашић. На
испиту је требало показати: разумевање прочитаног и одслушаног текста, писање
састава на задату тему, и вештину вербалне комуникације.