Матуранти у Дому Народне Скупштине у Београду

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: Посета ученика IV разреда Дому Народне Скупштине у Београду.

ЦИЉ АКТИВНОСТИ: Упознавање ученика са културном баштином највишег законодавног дома, његовом историјом и начином функционисања.

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ: Освешћивање ученика о правилима,процедуром и процесом демократског одлучивања у оквиру највише законодавне власти у Републици Србији.

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 47 из IV/1,IV/2,IV/3,IV/4 одељења.

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Ибојка Тот, проф.

 

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ:  У уторак, 12.2.2019. године у сарадњи са кустосом Дома Народне Скупштине Републике Србије, Весном Дујмовић Росић, реализована је посета ученика четвртих разреда гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде Републичком Парламенту.

Сваке године се у нашој школи обележава Дан државности кроз радионице, изложбе, одржавањем јавног часа у холу за све ученике.На предлог матураната, ове године смо спојили лепо и корисно, те посетили најзначајнију политичку институцију законодавне власти – Народну Скупштину Републике Србије.

Ученицима је представљена богата историја развоја парламентаризма у Србији и Југославији.У Великој сали упознали су се са процедуром демократског одлучивања, начином гласања, функцијом и надлежностима председника скупштине, народних посланика.

Представљена им је резиденцијална сала кнеза Павла са оригиналним аутопортретом, поклон прицезе Јелисавете, скупоцени поклони од државника света.

Библиотека Народне Скупштине, једна је од налепших у Европи.Ученици су видели оригинални Сретенски устав из 1835. године који се сматра првим српским уставом. Од оригиналних докумената, историјске важности ту је изложен Хатишериф и Турски устав.

У централној дворани, некада балској сали, приказана је мултимедијална табла на којој се налазе најважнији подаци о самој Скупштини и запосленима у њој. Ту је и богата галерија као и место конференције за штампу.

Једнодневни излет који је почео у 8 сати ујутро, а завршио у 18 сати, када смо стигли у Кикинду, остаће запамћен као спој корисног и лепог.

Као реализатор ове посете, желим да изразим посебну захвалност свим ученицима, матурантима као и колегама на несебичној подршци око реализације ове посете.

Професори који су заједно са ученицима посетили Дом Народне Скупштине Републике Србије:

Мирјана Дражић, директорка гимназије, Васа Микалачки, Дубравка Војводић, Снежана Замуровић, Љубомир Замуровић и Ибојка Тот.