Запослени

 

                                       “Dušan Vasiljev”
                                            Kikinda 

                         osoblje Gimnazije “Dušan Vasiljev” 2019/2020. god.

Administracija:   
Dražić Mirjana.  Direktor 
Kitanović Miljana  Psiholog 
Rujević Biljana Računovodstvo
Horvat Ana Sekretar
Srdić Srđan Bibliotekar
  Pomoćno osoblje:  
Tetkice  
Dragišić Dušanka Domar  Zoran Pušić
Tepavac Snežana  
Lazičić Ljiljana  
Arađаnin Jovan  
Vasić Svetlana Budurin Olivera  
  Profesori:  
Dragan Ivetić Matematika
Jovanovski Živko Matematika
Sovilj Snežana
Fahrudin Halilović
Matematika
Matematika
   
Trifunac Aleksandra
Tolmač Milan
Fizika
Fizika
Marko Stanković
Radlović Čubrilo Danijela  
Fizika
Fizika  
Igaz Nataša Hemija
Stanojević Sonja,
Milana Tifenbah
Abramović Milica
Hemija
Hemija  
 
   
Kolaković Nada Računarska grupa predmeta
Zamurović mr Snežana
Zamurović Ljubomir
Računarska grupa predmeta
  Računarska grupa predmeta 
 
Vojvodić Dubravka Srpski jezik i književnost
Mandić Danijela, Srpski jezik i književnost
Bajić Vera
Saša Kozić
Srpski jezik i književnost
Srpski jezik i književnost
 
Bursać – Ivetić Dragana Engleski jezik
Bartolić Tea,
Vujović Branislava
Borovac Aleksandra
Engleski jezik
Engleski jezik,
Francuski jezik
Repašić Biljana
Brandić Andrijana
Nemački jezik
Nemački jezik
Jankov Stanimirka Latinski jezik
Radlović Maja Italijanski jezik
Lagumdžija Vesna Biologija
Klenanc Emila
Mihajlović Jelena
Penjin Bojana
Biologija
Biologija
Biologija
Dragan Rađenović,
Tomašev Jasna

  Geografija

Geografija

Čubrilo Milan Istorija
Francuski Dragana Istorija
Bogosav Ivana
Jesić Branislav
Istorija
Verska nastava
Karanović Božana Filozofija
Mrakić Sanja Psihologija
Tot Ibojka Sociologija, građansko vaspitanje
Mitrevski Aleksandar
Ciganović Jelena
Muzička kultura
Likovna kultura
Ilija Rodić, Vladimir Zorić
Vasa Mikalački Aleksandar Mišković Milan Bubulj
Fizičko vaspitanje